Олимпиадын амжилтууд

Шинэ Монгол Сургууль

Олон услын математикийн олимпиадаас сурагч О.Мишээл алтан медаль
Физикийн улсын олимпиадаас Ц.Өгөөмөр алтан медаль
Математикийн улсын олимпиадаас О.Мишээл мөнгөн медаль