Олимпиадын амжилтууд

Шинэ Монгол Сургууль

2018-2019

Физикийн улсын олимпиадаас Ц.Өгөөмөр алтан медаль
Математикийн улсын олимпиадаас О.Мишээл мөнгөн медаль