Бага сургуулийн эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө

Эелдэг бас тууштай байх
Эелдэг байна гэдэг нь хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ тэдний онцлогийг ойлгон зөв харилцахыг хэлнэ. Харин тууштай байна гэдэг нь нөхцөл байдлыг ойлгон тууштай шийдвэр гаргана гэсэн үг юм.
Хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох
Хүүхдийнхээ юу хүсэж байгааг ойлгох. Томчуудын адил хүүхэд үргэлж хэн нэгнээр хайрлуулж, анхаарал, халамжид байхыг хүсдэг. Хүүхдийг хайхрахгүй байснаар хүүхэд бусдыг шоглох, анхаарал татахын тулд буруу үйлдэл хийж эхэлдэг.
Урт хугацаанд ашиглагдах эерэг хүмүүжлийн аргыг ашиглах
Хүүхдийг загнаж зодох нь богино хугацаанд таны хүссэн үйлдлийг хүүхдээр хийлгүүлж болох боловч хүүхдээ сайн хүн болгож хүмүүжүүлэх таны урт хугацааны зорилгод огтхон ч нэмэр болохгүй. Тиймээс судалж, ойлгож тэдэнд тохирсон хүмүүжлийг эерэг аргыг хэрэгжүүлээрэй.
Хүүхэд юу хийх чадвартайг нь ойлгуулах
Хүүхэд өөрийнхөө чадварыг таньж мэдэн гэр бүл, нийгэмдээ юу хийж чадахыг нь таниулах. Ингэснээр хүүхэд өөртөө итгэлтэй, бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй болно.
Хүүхдэдээ амьдрах ухааныг сургах
Хүүхдийг хүмүүжүүлэх гэдэг нь хүүхдэд амьдрах ухааныг сургахыг мөн хэлнэ. Амьдрах ухаан гэдэг нь асуудлыг шийдвэрлэх чадвар, эргэцүүлэн бодох чадвар, харилцааны чадвар, өөрийгөө тайвшруулах чадвар зэргийг хэлнэ.

МӨРӨӨДӨЛ ӨӨД

Мэргэжлээ сонгох, өөрийгөө олж нээхэд туслах зорилготой

Карьер Хөгжлийн Төв нь 2015 онд сурагчдыг өөрийнхөө ирээдүйг эргэцүүлэн бодож, мөрөөдлөө олж түүнийгээ бодитоор биелүүлэх арга замыг эрэлхийлэхэд туслах зорилготойгоор 1-р үеийн төгсөгчдийн дэмжлэгтэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. Өдгөө доорх үндсэн гурван үйл ажиллагааны чиглэлийг баримталж ажиллаж байна.

 • 8-12-р ангийн сурагчдад зориулсан мэргэжил сонголтын цогц хөтөлбөр
 • Мэргэжил, их дээд сургуулийн сонголтод нь туслах
 • Ирээдүйн карьер төлөвлөлтийн дэмжлэг үзүүлэх
 • Гадаадын их дээд сургуулийн талаар мэдээллээр хангах, элсэлтийн шалгалтуудад бэлдэх
 • Ганцаарчилсан уулзалт зөвлөгөөнүүд хийх
 • Гадаадад суралцах, карьерийн төлөвлөлт, мэргэжил сонголт зэргийн талаар сургалт семинарууд зохион байгуулах
 • Гадаадын их дээд сургуулиудад суралцах хугацаанд гарах хичээл болон хэрхэн бие даан амьдрах тал дээр зөвлөн чиглүүлэх
 • Төгсөгч хооронд, багш төгсөгч хоорондыг харилцан холбох
 • Гадаадад төгссөн төгсөгчдийг ажлын байранд зуучлах
 • Дараагийн шатны сургуульд дэвшин суралцахад дэмжлэг зөвлөгөө үзүүлэх
 • Гадаадад суралцах талаар мэдээллээр хангах
 • Төгсөгч нарын талаар мэдээллээр хангах
John Doe

Шалгалтууд

IELTS, SAT, TOEFL, EJU, JLPT
Josh Clark

Тэтгэлэг

Засгийн газрын, Need blind, Merit based
MEXT

Их сургуулиуд

Гэрээт сургуулиудын тэтгэлэг

Карьер төв мэдээ

Оношилгоо

Хүүхдийн хүсэл зоригийг олж нээх, тодорхойлоход туслах мэргэжлийн багш нар зөвөлгөө өгнө үүнд:

Судалгаа авах

Төлөвлөх

Тодорхойлох

Хөгжүүлэх

Дэмжих

Амжилтад хүргэх

Карьер хөгжлийн талаарх анкет

Уг анкет шалгалт биш бөгөөд та өдөр тутмын амьдрал /хичээл дээрх болон хичээлийн дараах/-даа хамгийн тохирсон хариултыг сонгоно уу.

Амжилтын сэдлийн төвшинг дараах асуулгаар тодорхойлж болох бөгөөд асуултад хариулахдаа “тийм” болон “үгүй” гэсэн хариултаас өөртөө тохирохыг сонгоно уу?.

Эхлүүлэх

Ажлын байрны зар

Холбоосууд

Шинэ Монгол оюутны холбоо

ШМОХ

Шинэ Монгол ахлах сургуулийн төгсөгчдийн холбоо

ШМТХ

Шинэ Монгол төгсөгчдийн эцэг эхийн холбоо

ШМЭХ