Шинэ Монгол Сургууль

СУДЛААЧ БАГШ

Эрдэм шинжилгээ судалгаа, сургалт, инкубацийн идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж сургалтанд ашиглаж байна.
Судлаач багш

 ХУРААНГУЙШинэ төрлийн коронавирусний халдвар нь дэлхийн олон оронд сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахыг шаардаж байна. Монгол Улсын их, дээд болон ЕБС-иуд 2020 оны нэ...

Судлаач багш

Саяхан Монгол улсад орчин үеийн боловсролын тогтолцоо үүссэний 100 жилийн ой тохиож, хэвлэл мэдээллээр яригдаж байсныг та бүхэн санаж буй болов уу? Ер нь “орчин үеийн боловсролын т...

Судлаач багш

Боловсролыг албан ба албан бус гэж ерөнхийд нь ангилдаг бол албан боловсрол (Public education) гэдэгт цэцэрлэгээс их, дээд сургууль хүртэлх төрийн болон хувийн бүх сургууль, боловс...

Судлаач багш

“Хүүхдээ бусадтай зөвшилцөж сургах”Бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд ээ! “хүүхдээ хэрхэн чиглүүлэх, хүмүүжүүлэх” талаар хамтдаа эргэцүүлээд нэг үзэх үү?Тоглоомын талб...

Судлаач багш

Багш бол боловсролын бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч эзэн нь мөн учир багшийн мэргэжлийн чадвар, хандлага улс орны хөгжлийн үндэс байдаг. Тийм ч учраас багшийн тасралтгүй хөгжлийн...