Шинэ Монгол Сургууль

СУДЛААЧ БАГШ

Эрдэм шинжилгээ судалгаа, сургалт, инкубацийн идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж сургалтанд ашиглаж байна.
Судлаач багш

 ХУРААНГУЙШинэ төрлийн коронавирусний халдвар нь дэлхийн олон оронд сургалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахыг шаардаж байна. Монгол Улсын их, дээд болон ЕБС-иуд 2020 оны нэ...

Судлаач багш

Саяхан Монгол улсад орчин үеийн боловсролын тогтолцоо үүссэний 100 жилийн ой тохиож, хэвлэл мэдээллээр яригдаж байсныг та бүхэн санаж буй болов уу? Ер нь “орчин үеийн боловсролын т...