Элсэлт

Шинэ Монгол Сургууль

1-р ангийн элсэлтийн журам

2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ  СУРГУУЛИЙН НЭГДҮГЭЭР АНГИД СУРАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 1. 2024-2025оны хичээлийн жилд тус сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийг зохион байгуулах явцад үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
 2. Нэгдүгээр ангид сурагч элсүүлэхэд сургуулийн дүрэм, дотоод журам болон энэхүү журмыг баримтална.
 3. БСШУ-ын сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/200 тоот тушаалыг үндэслэн 1-р ангийн элсэлтийг “Зургаан настай хүүхдээс аливаа шалгалт, сорил авахгүй” бөгөөд эцэг эх, хүүхэд, сургуулийн “Хамтарсан уулзалт ярилцлага” хийж, 1-р ангид сурагч элсүүлнэ.

“Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг хөндлөнгийн комиссын боловсруулсан үнэлгээний аргачлалын дагуу дүгнэнэ. 

 1. “Хамтарсан уулзалтярилцлага”-д оролцох хүмүүс зөвхөн монгол хэлээр харилцана.
 2. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үр дүнгээр 72 хүүхдийг элсүүлнэ.
 3. “Хамтарсан уулзалт ярилцлага”-д дараах байдлаар оролцоно. Үүнд: 

а. Хамтарсан уулзалт ярилцлагад 6 настай хүүхэд өөрөө оролцоно.

б. 6 настай хүүхдээс гадна насанд хүрсэн хоёроос илүүгүй хүн оролцоно. 

                 в.Насанд хүрсэн 2 хүн нь 6 настай хүүхдийн эцэг эх байна. 

                 г.Хүндэтгэн үзэх шалтгаантай нөхцөлд эцэг эхийн аль нэг дангаар, эсхүл эцэг эхийг төлөөлсөн хүүхдийн асран хамгаалагч орж болно. 

д. Бүртгүүлэх үед “Хамтарсан уулзалт ярилцлага”-д хүүхдийн хамт оролцох насанд хүрсэн 2 хүнээ сонгож бүртгүүлэх бөгөөд тухайн бүртгүүлсэн хүмүүс “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагад орно.

 

ХОЁР. БҮРТГЭЛ

 1. Бүртгэл цахимаар явагдана.
 2. Бүртгэлийн хугацаа: 

2024 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 09:00 цагаас 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэлhttp://admission.shinemongol.edu.mn/ хаягаар орж бүртгүүлнэ.

 1. Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:

а. Бүртгүүлэгч нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 31-ний хооронд төрсөн байх;

б. Бүртгүүлэгчийн овог нэрийг крилл үсгээр бичиж, регистрийн дугаарыг алдаагүй зөв оруулах;

в. Хүүхдийн цээж зургийг системд оруулахдаа сүүлийн 3 сард авхуулсан зургийг зөвхөн регистрийн дугаараар нь хадгалах; /зургийн файлын төрөл нь jpeg, png, jpg өргөтгөлтэй байх/ 

г. Бүртгүүлэгчийн эцэг, эх асран хамгаалагч нь өөрийн и-мэйл хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичих;

д. Бүртгүүлэгчийн эцэг эх, асран хамгаалагч нь доорх асуулт бүрд дэлгэрэнгүй хариулан бичиж word эсвэл pdf файлаар оруулах; /Асуултын хариултыг оноогоор дүгнэхгүй ба сургуульд хүүхдээ оруулах хүсэлтэй эсэхийг харгалзах үүднээс хүлээн авна/

Асуулт:

① Та хүүхдийнхээ зан төлөвшил, авьяас чадварын онцлогийг бичнэ үү. Хүүхдийн тань эдгээр онцлогт танай гэр бүлийн ямар үнэт зүйл, хүмүүжлийн арга барил нөлөөлсөн гэж үзэж байна вэ? 

Та Шинэ Монгол  сургуулийн юуг нь онцолж, сонгох болсон бэ?

е. Бүртгэлийн явцад бүртгэлийн хураамж40000 /дөчин мянга/ төгрөгийг төлөх тул дараах бэлтгэлийг хангаж бүртгэлийн системд хандана уу.

ё. Бүртгэлийн хураамж төлөх зааврыг бүртгэлийн нүүр хуудаснаас үзнэ.

 • Бүртгэлийн хураамжийг /admission.shinemongol.edu.mn/хаягаар орж QPAY үйлчилгээ ашиглан QR код уншуулан бүх банкны аппликейшн ашиглан төлнө. 
 • Бүртгүүлэгчтэй ярилцлагад хамт оролцох хүмүүсийн талаар бүртгэлийн системд тохирох сонголтыг хийнэ.

ж. Бүртгүүлэгчийн регистрийн дугаараар цахим бүртгэлд нэг л удаа бүртгүүлэх боломжтойг эцэг эх, асран хамгаалагч анхаарна уу. /Регистрийн дугаарыг үнэн зөв, алдаагүй, криллээр бичих бөгөөд алдаатай бичсэн тохиолдолд бүртгэл хүчингүйд тооцогдоно./

з. Ерөнхий боловсролын “Шинэ Монгол” сургууль эсвэл “Шинэ Монгол Харүмафүжи” сургуулийн зөвхөн нэгийг сонгож бүртгүүлнэ. Давхар бүртгүүлсэн тохиолдолд, шүүж аль сүүлд бүртгүүлснээр бүртгэх тул анхаарна уу. Хоёр сургуулийн бүртгэл зэрэг эхэлж,  ярилцлага зэрэг явагдана.

и. Бүртгэл амжилттай болсноор бүртгүүлэгч цахим бүртгэлийн системд нэвтэрч ярилцлагатай холбоотой аливаа мэдээллийг шуурхай авах эрх үүснэ.

 1. Бүртгүүлэгч нь цахим бүртгэл хаагдсаны дараа буюу 2024 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09:00 цагаас хойш дараах мэдээллийг бүртгэлийн хуудаснаас харах боломж нээгдэнэ.
 • Бүртгэлийн дугаар
 • Бүртгүүлэгчийн эцэг эхэд зориулсан “Хамтарсан уулзалт”-ын талаар чиглүүлэг өгөх цахим уулзалтын цагийн хуваарь
 • “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагад орох цагийн хуваарь
 • Уулзалт, ярилцлагын холбоосууд

ГУРАВ. “ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ” ЯРИЛЦЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 1. “Хамтарсан уулзалт”-ын талаар чиглүүлэг өгөх цахим уулзалтыг 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулна.   
 2. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг сургууль дараах байдлаар зохион байгуулна.

а. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг 2024 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна.

б. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг “ZOOM” аппликейшн ашиглан цахимаар явуулна.

в. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үргэлжлэх хугацаа нэг хүүхдэд 15 минут онооно.

г.“Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг хөндлөнгийн комисс бүрдүүлж зохион байгуулах ба тэдний боловсруулсан үнэлгээний аргачлалын дагуу дүгнэнэ. 

 1. Эцэг эхийн зүгээс ярилцлагад оролцоход анхаарах зүйлс:

а. Ярилцлагын хуваарийн дагуу холбоосоор хоцрохгүй орж, ерөнхий мэдээллийг нягтлан, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалган, туршиж үзсэн байх

б. Ярилцлагын үеийн техникийн /компьютер, камер, чихэвч, микрофон, интернэтийн хурд/ саадгүй ажиллагааг бүрэн хангах, урьдчилан “ZOOM” аппликейшн татаж суулгасан байх;

в. Ярилцлагын үед орчны дуу чимээг хязгаарласан байх;

г. Чиглүүлэгч багш, ажилтны шаардлага, зөвлөгөөг хүндэтгэн мөрдөх;

д. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын явцад зөвшөөрөлгүй бичлэг хийх, зураг авах, өөрсдийн ярилцлагын талаар үндэслэлгүй ташаа мэдээлэл цахим хуудсаар тараах, сургуулийн нэр хүндэд халдах, багш ажилтныг хэл амаар доромжлох, харилцаа, хандлагын зохисгүй байдал гаргахгүй байх;

 1. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын дүнг мэдээлэх:

     2024 оны 03 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 09:00 цагт гаргаж бүртгүүлэгчийн бүртгэлийн хуудсанд элсэх эрх олгосон эсэх тухай мэдээллийг илгээн, сургуулийн www.shinemongol.edu.mnхаяг болон “Шинэ Монгол сургууль” фэйсбүүк хуудсанд нэгдсэн мэдээг байршуулна.

 1. Элсэн суралцах батламж гардуулах:

     “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын дүнд элсэх эрх авсан элсэгчдэд батламж гардуулна. Элсэгч 2024 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн 11:00-18:00 цагт урьдчилан өгсөн хуваарийн дагуу эцэг, эх асран хамгаалагчдын хамтаар сургуулийн байранд хүрэлцэн ирнэ.

ДӨРӨВ. БУСАД

 1. Цахим бүртгэл болон “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үеэр үүсэх аливаа асуудал, санал гомдлыг сургууль бие даан шийдвэрлэнэ.
 2. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үед ярилцсан агуулгыг задруулахгүй байхад сургуулийн зүгээс болон эцэг эхийн зүгээс анхаарна.
 3. Сургуулийн зүгээс үүссэн техникийн аливаа саатлыг богино хугацаанд түргэн, шуурхай шийдвэрлэнэ. 
 4. Цахим бүртгэлтэй холбоотой яаралтай асуух зүйлээ 80280591дугаарт холбогдож мэргэжлийн зөвлөгөөг 10:00-17:00 цагийн хооронд авч болно.
 5. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагатай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 80287052дугаараас 10:00-17:00 цагийн хооронд холбогдож лавлагаа авч болно.
 6. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын талаарх санал хүсэлтийг 03-р сарын 18-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл school@shinemongol.edu.mn хаягаар хүлээн авна.
 7. Сургууль танилцуулах өдөрлөгийг 2024оны 03-р сарын 02-ны өдөр 10:00-17:00 цагийн хооронд зохион байгуулна. 

 

                         ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ СУРГУУЛЬ

 

 

10-р ангийн элсэлтийн журам

2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ СУРГУУЛИЙН 10  ДУГААР АНГИД СУРАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ УДИРДАМЖ

ЗОРИЛГО: Өөрийн суралцах зорилгыг Ерөнхий боловсролын Шинэ Монгол сургууль (ЕБШМС)-ийн бодлого, зорилготой нэгтгэн, сорилтыг даван туулж, амжилтад хүрэх хүсэл, эрмэлзэлтэй сурагчдад боломж олгох үүднээс 10 дугаар ангийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино.  

ЭЛСЭХ СУРАГЧДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ХЯНАЛТЫН  ТОО:

2022-2023 оны хичээлийн жилд ЕБС-ийн 9 дүгээр ангийг төгсөж, суурь боловсрол эзэмшигчдээс 20 сурагч элсүүлж, 2023-2024 оны хичээлийн жилд ЕБШМС-ийн 10 дугаар ангид суралцуулна.

ЭЛСЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ДЭМЖЛЭГ:

Элсэлтийн шалгалтын үр дүнгээр хяналтын тоонд багтаж, 10-р ангид суралцах болзол хангасан сурагчид дараах төрлийн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлнэ. Үүнд:

1. Математик, хими, физик, биологийн судлагдахууны аль нэгээр УЛСЫН төрөлжсөн олимпиадын медальт байрын шагналтай бол 2023-2024 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 100 хувийн хөнгөлөлт;

2. Математик, хими, физик, биологийн судлагдахууны аль нэгээр АЙМАГ/НИЙСЛЭЛИЙН төрөлжсөн олимпиадын медальт байрын шагналтай бол 2023-2024 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн 50 хувийн хөнгөлөлт;

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ:

№ Зохион байгуулалт Хугацаа Хэлбэр

1. Элсэхийг хүсэгчдийг бүртгэх 6 сарын 2-ноос 6 сарын 15 /цахимаар/

2. Бичгийн шалгалт зохион байгуулах 6 сарын 17 /танхимаар/

3. Бичгийн шалгалтын дүн гаргах, шалгуулагчдад мэдээлэл хүргэх 6 сарын 17 /цахимаар/

4. Бичгийн шалгалтад тэнцсэн сурагчдаас ярилцлагын шалгалт авах 6 сарын 18 /танхимаар/

5. Ярилцлагын шалгалтын дүн гаргаж, тэнцсэн сурагчдад мэдээлэл хүргэх 6 сарын 18 /цахимаар/

6. Элсэх болзол хангасан сурагчдад батламж гардуулах 6 сарын 19 /биечлэн/

7. Элсэх болзол хангасан сурагчдын эцэг эхтэй гэрээ байгуулах 6 сарын 19-23 /биечлэн/

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ:

1. Элсэхийг хүсэгчдийг 2023 оны 06 сарын 02-ны өдрийн 16:00 цагаас 06 сарын 15-ны өдрийн 16:00 цагийг дуустал http://202.21.114.244/shinemongol-10/ цахим хаягаар бүртгэж, бүртгэлийн дугаар олгох ба бүртгүүлэгч нь регистрийн дугаараар цахим бүртгэлд зөвхөн нэг  удаа хандах боломжтой.

2. Элсэхийг хүсэгч нь доорх асуулт тус бүрд дэлгэрэнгүй хариулж, word эсхүл pdf файлаар бүртгэлийн системд оруулна. Асуултын хариултыг оноогоор дүгнэхгүй ба хүүхдийн хүсэл, эрмэлзлийг тодруулах үүднээс хүлээн авна.

     Асуулт:

     1. Чиний хүсэл, мөрөөдөл, зорилго юу вэ? Чи зорилгынхоо төлөө юу хийдэг вэ?  

     2. Чиний давуу болон сул тал юу вэ? Өөрийн давуу болон сул талаасаа шалтгаалж, амжилт эсвэл бүтэлгүйтэлд орж байсан тохиолдлоо хуваалцана уу?

     3. Чи хамгийн сүүлд уншсан номоо нэрлэнэ үү. Яагаад тухайн номыг унших болсон бэ? Тухайн номоос юуг ойлгож авсан бэ?  

     4. Чи Шинэ Монгол  сургуулийн юуг нь онцолж, сонгох болсон бэ?

     5. Сурлага, урлаг, спортын чиглэлээр ЗӨВХӨН 9-р ангид гаргасан амжилтаа бичээрэй.

3. Бүртгүүлэгчийн овог нэр, регистрийн дугаарыг кирил үсгээр алдаагүй бичнэ.

4. Бүртгүүлэгчийн цээж зургаа JPEG, PNG, JPG өргөтгөлөөр оруулах бөгөөд зурган файлыг  сурагчийн нэрээр нэрлэсэн байна.

5. Бүртгэлийн хураамж 15’000 төгрөгийг http://202.21.114.244/shinemongol-10/ хаягаар орж, QРАҮ үйлчилгээг ашиглан, QR код уншуулан төлнө. Голомт банкаар тооцоо хийх боломжгүйг анхааруулж байна.

6. Бүртгэлтэй холбоотой зохицуулалтыг бүртгүүлсэн e-mail хаягаар илгээх тул тогтмол ашигладаг e-mail хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичнэ.  

7. Бүртгэл амжилттай болсноор бүртгүүлэгч цахим бүртгэлийн системд нэвтрэх эрхтэй болох бөгөөд 06 сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагт бүртгэлийн системд шалгалт өгөх анги, суудлын дугаар тавигдсан байна.  

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН АГУУЛГА, ХЭЛБЭР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

1. Шалгалт нь БШУЯ-наас баталсан суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийн үндсэн агуулгын хүрээнд байна.

2. Элсэлтийн шалгалтыг бичгийн болон ярилцлагын хэлбэрээр танхимаар зохион байгуулна.  

3. Шалгалтын нийт дүнгийн 80 хувийг бичгийн шалгалтаар, 20 хувийг ярилцлагын шалгалтаар тооцно.

4. Бичгийн шалгалтыг 150 минутын хугацаанд дараах 5 хичээлийн нэгдмэл агуулгаар авч, оноожуулна. Үүнд:

a. Математик 40 оноо  b. Монгол хэл 15 оноо     c. Англи хэл 15 оноо   d. Хими 15 оноо  e. Физик 15 оноо

5. Бичгийн шалгалтын гүйцэтгэлийн хувиар эхний 30 сурагчидтай ярилцлагын шалгалт зохион байгуулна.

6. Шалгалтад ирэхдээ бүртгэлийн системээс бүртгэлийн хуудсаа хэвлэж авчрах ба шалгалт эхлэхээс 10 минутын өмнө шалгалт өгөх ангид ирсэн байна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУГАЦАА:

1. Бичгийн шалгалтыг 2023 оны 06 сарын 17-нд 10:00-12:30 цагийн хооронд зохион байгуулна.  

2. Бичгийн шалгалтын гүйцэтгэлийн хувиар эхний 30 сурагчидтай  2023 оны 06 сарын 18-нд 09:00-13:00 цагийн хооронд ярилцлагын шалгалт зохион байгуулна. Ярилцлагын шалгалтын хуваарийг цахим бүртгэлийн системд байршуулсан байна.  

ДҮН МЭДЭЭ:

1. Бичгийн шалгалтын дүнг 2023 оны 06 сарын 17-ны 19:00 цагт багтаан бүртгэлийн дугаараар нь "Шинэ Монгол сургууль" фэйсбүүк хуудас болон цахим бүртгэлийн системээр мэдээлнэ.

2. Ярилцлагын шалгалтад тэнцсэн сурагчид эцэг эхийн хамт 2023 оны 06 сарын 19-ний өдөр элсэн суралцах батламжийг сургуулийн захирлаас гардан авна. Батламж олгох хуваарийг цахим бүртгэлийн системд байршуулна.

ХОЛБОО БАРИХ:  

Сургуулийн утас 7777-5599

Элсэлттэй холбоотой асуултыг 80897787  

Цахим бүртгэлтэй холбоотой асуултыг 99012097

Элсэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлт, өргөдлийг school@shinemongol.edu.mn хаягаар тус тус хүлээж авна.

 

67-р ангийн элсэлтийн журам

2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ СУРГУУЛИЙН  6, 7ДУГААР АНГИД СУРАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ УДИРДАМЖ

ЗОРИЛГО: Өөрийн суралцах зорилгыг Ерөнхий боловсролын Шинэ Монгол сургууль (ЕБШМС)-ийн бодлого, зорилготой нэгтгэн, сорилтыг даван туулж, амжилтад хүрэх хүсэл, эрмэлзэлтэй сурагчдад боломж олгох үүднээс 6, 7 дугаар ангийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино. 

ЭЛСЭХ СУРАГЧДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ХЯНАЛТЫН  ТОО:

Анги6-р анги7-р анги
Элсэгчдэд тавигдах шаардлага5-р анги төгссөн байх6-р анги төгссөн байх
Элсүүлэх сурагчийн тоо25 сурагч25 сурагч

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ

Зохион байгуулалтХугацааХэлбэр
1Зар мэдээллийг олон нийтэд хүргэх5 сарын 17-ноосцахим суваг
2Элсэхийг хүсэгчдийг бүртгэх5 сарын 20-ноос 6 сарын 08онлайн
3Бичгийн шалгалт зохион байгуулах6 сарын 10танхим
4Шалгалтын дүн гаргах, шалгуулагчдад мэдээлэл хүргэх6 сарын 11цахимаар
5Элсэх болзол хангасан сурагчдад батламж гардуулах6 сарын 12биечлэн
6Элсэх болзол хангасан сурагчдын эцэг эхтэй гэрээ байгуулах6 сарын 12-16биечлэн

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ:

 1. Элсэхийг хүсэгчдийг 2023 оны 05 сарын 20-ны өдрийн 16:00 цагаас 06 сарын 08-ны өдрийн 16:00 цагийг дуустал http://202.21.114.244/shinemongol-dund/цахим хаягаар бүртгэж, бүртгэлийн дугаар олгох ба бүртгүүлэгч нь регистрийн дугаараар цахим бүртгэлд зөвхөн нэг  удаа хандах боломжтой.
 2. Бүртгүүлэгчийн овог нэр, регистрийн дугаарыг кирил үсгээр алдаагүй бичнэ.
 3. Бүртгүүлэгчийн цээж зургийг JPEG, PNG, JPG өргөтгөлөөр оруулах бөгөөд зурган файлыг  сурагчийн нэрээр нэрлэсэн байна.
 4. Бүртгэлийн хураамж 15’000 төгрөгийг http://202.21.114.244/shinemongol-dund/ хаягаар орж QРАҮ үйлчилгээг ашиглан, QR код уншуулан төлнө. Голомт банкаар тооцоо хийх боломжгүйг анхааруулж байна.
 5. Бүртгэлтэй холбоотой зохицуулалтыг бүртгүүлсэн e-mail хаягаар илгээх тул тогтмол ашигладаг e-mail хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичнэ.
 6. Бүртгэл амжилттай болсноор бүртгүүлэгч цахим бүртгэлийн системд нэвтрэх эрхтэй болох бөгөөд 06сарын 09-ний өдрийн 16:00 цагт бүртгэлийн системд шалгалт өгөх анги, суудлын дугаар тавигдсан байна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН АГУУЛГА, ХЭЛБЭР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

 1. Шалгалт нь БШУЯ-наас баталсан математик, монгол хэлний хичээлийн бага болон суурь боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийн үндсэн агуулгын хүрээнд байна.
 2. Элсэлтийн шалгалтыг 2023 оны 06 сарын 10-нд 10:00-12:00 цагийн хооронд танхимаар зохион байгуулна. Үүнд:
АнгиШалгалт авах хичээлШалгалтын хугацааШалгалтын дээд оноо
6-р ангиМонгол хэл40 минут30
Математик60 минут70
7-р ангиМонгол хэл40 минут30
Математик60 минут70

3. Шалгалтад ирэхдээ бүртгэлийн системээс бүртгэлийн хуудсаа хэвлэж авчрах ба шалгалт эхлэхээс 10 минутын өмнө шалгалт өгөх ангид ирсэн байна.

4. Монгол хэл, математикийн шалгалтын нийлбэр дүн, гүйцэтгэлийн хувиар шалгуулагчдыг эрэмбэлж, анги тус бүрд эхний 25 сурагчид элсэн суралцах эрх олгоно.

ДҮН МЭДЭЭ:

 1. Шалгалтын дүнг 2023 оны 06 сарын 11-ний 10:00 цагт багтаан бүртгэлийн дугаараар нь "Шинэ Монгол сургууль" фэйсбүүк хуудас болон цахим бүртгэлийн системээр мэдээлнэ.
 2. Шалгалтад тэнцсэн сурагчид эцэг эхийн хамт 2023 оны 06 сарын 12-ны өдөр элсэн суралцах батламжийг сургуулийн захирлаас гардан авна. Батламж олгох хуваарийг цахим бүртгэлийн системд байршуулна.

ХОЛБОО БАРИХ:     Сургуулийн утас 7777-5599

                                    Элсэлттэй холбоотой асуултыг 80967787 

                                    Цахим бүртгэлтэй холбоотой асуултыг 99012097

Элсэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлт, өргөдлийг school@shinemongol.edu.mn хаягаар тус тус хүлээж авна.

                                                              СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

 

Өмнөх жилүүдийн жишиг даалгавар

Book Image

2020-2021

10 - р анги
Татаж авах
Book Image

2020-2021

1 - р анги
Татаж авах
Book Image

2019-2020

10 - р анги
Татаж авах