Элсэлт

Шинэ Монгол Сургууль

1-р ангийн элсэлтийн журам

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ  СУРГУУЛИЙН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД НЭГДҮГЭЭР АНГИД СУРАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 1. Тус сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийг зохион байгуулах явцад үүсэх харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
 2. Нэгдүгээр ангид сурагч элсүүлэхэд сургуулийн дүрэм, дотоод журам болон энэхүү журмыг баримтална.
 3. “Зургаан настай хүүхдээс аливаа шалгалт, сорил авахгүй байх” тухайд чиглэл өгсөн БСШУС-ын сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/200 тоот тушаалыг үндэслэн 2022-2023 оны хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлтийг эцэг эх, хүүхэд, сургуулийн хамтарсан уулзалт ярилцлагын хэлбэрээр зохион байгуулна.
 4. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг хөндлөнгийн комиссын боловсруулсан үнэлгээний аргачлалын дагуу дүгнэнэ.
 5. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагад эцэг эх, хүүхдийн хамт зайлшгүй оролцох ба хүндэтгэн үзэх шалтгаантай нөхцөлд эцэг эхийн аль нэг дангаар, эсхүл хүүхдийн асран хамгаалагч орж болно.

/Жич: Энэ тухайд бүртгэлийн явцад тохирох сонголтыг хийж урьдчилан мэдэгдэх ба нэг гэр бүлээс хүүхдээс гадна хоёроос илүү хүн орохгүй/

 1. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үр дүнгээр 72 хүүхдийг элсүүлнэ.

ХОЁР. БҮРТГЭЛ

 1. Бүртгэл цахимаар явагдана.
 2. Бүртгэлийн хугацаа:

2022 оны 03 дугаар сарын 26–ны өдрийн 09:00 цагаас 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэлhttp://admission.shinemongol.edu.mn/ хаягаар орж бүртгүүлнэ.

 1. Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:
 2. Бүртгүүлэгч нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 31-ний хооронд төрсөн байх;
 3. Бүртгүүлэгчийн овог нэрийг крилл үсгээр бичиж, регистрийн дугаарыг алдаагүй зөв оруулах;
 4. Хүүхдийн цээж зургийг системд оруулахдаа сүүлийн 3 сард авахуулсан зургийг зөвхөн регистрийн дугаараар нь хадгалах; /зургийн файлын төрөл нь jpeg, png, jpg өргөтгөлтэй байх/
 5. Бүртгүүлэгчийн эцэг, эх асран хамгаалагч нь өөрийн и-мэйл хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичих;
 6. Бүртгүүлэгчийн эцэг эх, асран хамгаалагч нь доорх асуулт бүрд дэлгэрэнгүй хариулан бичиж word эсвэл pdf файлаар оруулах; /Асуултын хариултыг оноогоор дүгнэхгүй ба сургуульд хүүхдээ оруулах хүсэлтэй эсэхийг харгалзах үүднээс хүлээн авна/

Асуулт:

Та хүүхэддээ ямар дадлуудыг хэвшүүлэх нь чухал гэж үздэг вэ? Ингэхийн тулд өдөр бүр хүүхдээ хэрхэн дэмждэг вэ?

②Та хүүхдийнхээ зан төлөвшил, авьяас чадварын онцлогийг бичнэ үү. Хүүхдийн тань эдгээр онцлогт танай гэр бүлийн ямар үнэт зүйл, хүмүүжлийн арга барил нөлөөлсөн гэж үзэж байна вэ? 

③Та Шинэ Монгол  сургуулийн юуг нь онцолж, сонгох болсон бэ?

 1. Бүртгэлийн явцад бүртгэлийн хураамж 15.000 /арван таванмянга/ төгрөгийг төлөх тул дараах бэлтгэлийг хангаж бүртгэлийн системд хандана уу.
 2. Бүртгэлийн хураамж төлөх зааврыг бүртгэлийн нүүр хуудаснаас үзнэ.
 • Бүртгэлийн хураамжийг /admission.shinemongol.edu.mn/хаягаар орж QPAY үйлчилгээ ашиглан QR код уншуулан Төрийн банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банк, Хас банк, Богд банк, Улаанбаатар хотын банкны аппликейшн ашиглан төлнө. /Голомт банкаар төлөх боломжгүй/
 • Бүртгүүлэгчтэй ярилцлагад хамт оролцох хүмүүсийн талаар бүртгэлийн системд тохирох сонголтыг хийнэ.
 • Бүртгүүлэгчийн регистрийн дугаараар цахим бүртгэлд нэг л удаа бүртгүүлэх боломжтойг эцэг эх, асран хамгаалагч анхаарна уу. /Регистрийн дугаарыг үнэн зөв, алдаагүй, криллээр бичих бөгөөд алдаатай бичсэн тохиолдолд бүртгэл хүчингүйд тооцогдоно./
 • Ерөнхий боловсролын “Шинэ Монгол” сургууль эсвэл “Шинэ Монгол Харүмафүжи” сургуулийн зөвхөн нэгийг сонгож бүртгүүлнэ. Хоёр сургуулийн бүртгэл зэрэг эхэлж,  ярилцлага зэрэг явагдана.
 • Бүртгэл амжилттай болсноор бүртгүүлэгч цахим бүртгэлийн системд нэвтэрч ярилцлагатай холбоотой аливаа мэдээллийг шуурхай авах эрх үүснэ.
 1. Бүртгүүлэгч нь цахим бүртгэл хаагдсаны дараа буюу 2022 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагаас хойш дараах мэдээллийг бүртгэлийн хуудаснаас харах боломж нээгдэнэ.
 • Бүртгэлийн дугаар
 • Бүртгүүлэгчийн эцэг эхэд зориулсан “Хамтарсан уулзалт”-ын талаар чиглүүлэг өгөх цахим уулзалтын цагийн хуваарь
 • “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагад орох цагийн хуваарь
 • Уулзалт, ярилцлагын холбоосууд

ГУРАВ. “ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ” ЯРИЛЦЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 1. “Хамтарсан уулзалт”-ын талаар чиглүүлэг өгөх цахим уулзалтыг 03 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулна.
 2. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг сургууль дараах байдлаар зохион байгуулна.
 3. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохион байгуулна.
 4. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг “ZOOM” аппликейшн ашиглан цахимаар явуулна.
 5. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үргэлжлэх хугацаа нэг хүүхдэд 15 минут онооно.
 6. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагыг хөндлөнгийн комисс бүрдүүлж зохион байгуулах ба тэдний боловсруулсан үнэлгээний аргачлалын дагуу дүгнэнэ.
 7. Эцэг эхийн зүгээс ярилцлагад оролцоход анхаарах зүйлс:
 8. Ярилцлагын хуваарийн дагуу холбоосоор хоцрохгүй орж, ерөнхий мэдээллийг нягтлан, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг шалгасан байх;
 9. Ярилцлагын үеийн техникийн /компьютер, камер, чихэвч, микрофон, интернэтийн хурд/ саадгүй ажиллагааг бүрэн хангах, урьдчилан “ZOOM” аппликейшн татаж суулгасан байх;
 10. Ярилцлагын үед орчны чимээг хязгаарласан байх;
 11. Чиглүүлэгч багш, ажилтны шаардлага, зөвлөгөөг хүндэтгэн мөрдөх;
 12. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын явцад зөвшөөрөлгүй бичлэг хийх, зураг авах, өөрсдийн ярилцлагын талаар үндэслэлгүй ташаа мэдээлэл цахим хуудсаар тараах, сургуулийн нэр хүндэд халдах, багш ажилтныг хэл амаар доромжлох, харилцаа, хандлагын зохисгүй байдал гаргахгүй байх;
 13. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын дүнг мэдээлэх:

     2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 09:00 цагт гаргаж бүртгүүлэгчийн бүртгэлийн хуудсанд элсэх эрх олгосон эсэх тухай мэдээллийг илгээн, сургуулийн www.shinemongol.edu.mnхаяг болон “Шинэ Монгол сургууль” фэйсбүүк хуудсанд нэгдсэн мэдээг байршуулна.

 1. Элсэн суралцах батламж гардуулах:

     “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын дүнд элсэх эрх авсан элсэгчдэд батламж гардуулна. Элсэгч 2022 оны 04-р сарын 04-ний өдрийн 11:00-18:00 цагт урьдчилан өгсөн хуваарийн дагуу эцэг, эх асран хамгаалагчдын хамтаар сургуулийн байранд хүрэлцэн ирнэ.

ДӨРӨВ. БУСАД

 1. Цахим бүртгэл болон “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үеэр үүсэх аливаа асуудал, санал гомдлыг сургууль бие даан шийдвэрлэнэ.
 2. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын үед ярилцсан агуулгыг задруулахгүй байхад сургуулийн зүгээс болон эцэг эхийн зүгээс анхаарна.
 3. Сургуулийн зүгээс үүссэн техникийн аливаа саатлыг богино хугацаанд түргэн, шуурхай шийдвэрлэнэ.
 4. Цахим бүртгэлтэй холбоотой яаралтай асуух зүйлээ 99012097, 88012278 дугаарт холбогдож мэргэжлийн зөвлөгөөг 10:00-17:00 цагийн хооронд авч болно.
 5. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагатай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99294329, 94110838 дугаараас 10:00-17:00 цагийн хооронд холбогдож лавлагаа авч болно.
 6. “Хамтарсан уулзалт” ярилцлагын талаарх санал хүсэлтийг 04-р сарын 04-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэл school@shinemongol.edu.mn хаягаар хүлээн авна.

                         ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ СУРГУУЛЬ

10-р ангийн элсэлтийн журам

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭ МОНГОЛ СУРГУУЛИЙН 10 ДУГААР АНГИД СУРАГЧ ЭЛСҮҮЛЭХ УДИРДАМЖ

ЗОРИЛГО: Өөрийн хүсэл мөрөөдөл, зорилгын төлөө шамдан суралцах зорилготой сурагчдад боломж олгох үүднээс ЕБШМС-ийн 10 дугаар ангийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оршино. 

ЭЛСЭХ СУРАГЧДАД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ХЯНАЛТЫН  ТОО:

2021-2022 оны хичээлийн жилд ЕБС-ийн 9 дүгээр анги төгсөж, суурь боловсрол эзэмшигчдээс 20 сурагч элсүүлж, 2022-2023 оны хичээлийн жилд ЕБШМС-ийн 10 дугаар ангид суралцуулна.

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ:

 1. Элсэхийг хүсэгчдийг 2022 оны 06 сарын 06-ны өдрийн 16:00 цагаас 06 сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагийг дуустал http://202.21.114.244/shinemongol-10 цахим хаягаар бүртгэж, бүртгэлийн дугаар олгох ба бүртгүүлэгч нь регистрийн дугаараар цахим бүртгэлд зөвхөн нэг  удаа хандах боломжтой.
 2. Бүртгүүлэгчийн овог нэр, регистрийн дугаарыг кирил үсгээр алдаагүй бичнэ.
 3. Бүртгүүлэгч цээж зургаа JPEG, PNG, JPG өргөтгөлөөр оруулах бөгөөд зурган файлыг  өөрийн нэрээр нэрлэсэн байна.
 4. Шалгалтыг сургуулийн хичээлийн байранд зохион байгуулах тул  бүртгүүлэгч заавал биеэр ирж шалгалт өгнө. Шалгуулах анги танхим, суудлын дугаарнь цахим бүртгэлийн системээр очно. Бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг бүртгүүлсэн e-mail хаягаар илгээх тул тогтмол ашигладаг e-mail хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг заавал бичнэ.
 5. Бүртгэлийн хураамж 10’000 төгрөгийг http://202.21.114.244/shinemongol-10 хаягаар орж QРАҮ үйлчилгээг ашиглан QR код уншуулан төлнө. Голомт банкаар тооцоо хийх боломжгүйг анхааруулж байна.
 6. Бүртгэл амжилттай болсноор бүртгүүлэгч цахим бүртгэлийн системд нэвтрэх эрхтэй болох бөгөөд 06 сарын 19-ний өдөр бүртгэлийн системд шалгалт өгөх анги, суудлын дугаар тавигдсан байна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН АГУУЛГА, ХЭЛБЭР, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ:

 1. Элсэлтийн шалгалтыг танхимаар зохион байгуулна.
 2. Шалгалт нь БШУЯ-наас баталсан суурь боловсролын цөм хөтөлбөрийн үндсэн агуулгын хүрээнд байна.
 3. Тестийн шалгалтыг 150 минутын хугацаанд дараах 5 хичээлийн нэгдмэл агуулгаар авч, оноожуулна. Үүнд:

a. Математик 40 оноо                       

b. Монгол хэл 15 оноо                                              

c. Англи хэл 15 оноо                         

d. Хими 15 оноо                     

e. Физик 15 оноо

 1. Шалгуулагч нь шалгалт эхлэхээс 10 минутын өмнө шалгалт өгөх ангидаа ирсэн байна.
 2. Сурагчдыг тестийн шалгалтын оноогоор жагсааж, эхний 20 сурагчийг ярилцлагад хамруулна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУГАЦАА:

 1. Тестийн шалгалтыг 2022 оны 06 сарын 20-нд 11:00-13:30 цагийн хооронд зохион байгуулна. Шалгалтад ирэхдээ бүртгэлийн системээс бүртгэлийн хуудсаа хэвлэж авчирна.
 2. Тестийн шалгалтын оноогоор эхний 20-д жагссан сурагчидтай 2022 оны 06 сарын 21-нд ярилцлага хийнэ. Ярилцлагын хуваарийг цахим бүртгэлийн системд байршуулна. Ярилцлагад эцэг, эхийн хамт оролцоно.

ДҮН МЭДЭЭ:

 1. Тестийн шалгалтын дүнг 2022 оны 06 сарын 20-ны 17:00 цагт багтаан бүртгэлийн дугаараар нь "Шинэ Монгол сургууль" фэйсбүүк хуудас болон бүртгүүлсэн e-mail хаягаар, цахим бүртгэлийн системээр мэдээлнэ.
 2. Тестийн шалгалт болон ярилцлагад тэнцсэн сурагчид эцэг эхийн хамт 2021 оны 06 сарын 21-ний өдөр элсэн суралцах батламжийг сургуулийн захирлаас гардан авна. Батламж олгох хуваарийг цахим бүртгэлийн системд байршуулна.

ХОЛБОО БАРИХ:     Сургуулийн утас 7777-5599

                                     Ахлах сургуулийн сургалтын менежер 95124216 

                                     Цахим бүртгэлтэй холбоотой асуулт 99012097

Элсэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлт, гомдол school@shinemongol.edu.mn хаягаар тус тус хүлээж авна.

                                                                      СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

 

Өмнөх жилүүдийн жишиг даалгавар

Book Image

2020-2021

10 - р анги
Татаж авах
Book Image

2020-2021

1 - р анги
Татаж авах
Book Image

2019-2020

10 - р анги
Татаж авах