Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цөөхүүл хөгжим

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

IT технологи

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Спортын гимнастик

2,3-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Шатар

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Зураг

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Сагсан бөмбөг

Бага сургуулийн 4 болон 5-р ангийнхан хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ёочин

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Лимбэ

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Бийрэн бичлэг

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Жүдо

2,3-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Лимбэ

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Хувцас загвар

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ширээний теннис

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Морин хуур

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Зураг

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Сагсан бөмбөг

Дунд сургуулийн эмэгтэй сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ятга

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Технологи

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цахилгаан хөгжим

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Уран сайхны гимнастик

Бага сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Морин хуур

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Драм

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цахилгаан хөгжим

Бага сургуулийн 4,5-р ангийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цэнгээнт бүжиг

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Шанз

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Уран сайхны гимнастик

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ёочин

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

IT Технологи

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Драм

Бага сургуулийн 4,5-р ангийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Бяцхан тогооч

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Хөлбөмбөг

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Шатар

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ширээний теннис

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Волейбол

Ахлах сургуулийн волейболын секц

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Драм

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ардын бүжиг

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Спортын гимнастик

4,5-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цэнгээнт бүжиг

2,3,4,5-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ятга

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Жүдо

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цөөхүүл хөгжим

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Сагсан бөмбөг

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цахилгаан хөгжим

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Хөлбөмбөг

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ардын бүжиг

Бага сургуулийн 2,3,4,5-р ангийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Жүдо

4,5-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Хувцас загвар

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Жүдо

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Цэнгээнт бүжиг

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Шанз

Ахлах сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах
Inventore voluptates velit totam ipsa tenetur

Ардын бүжиг

Дунд сургуулийн сурагчид хамрагдана

Танилцах