Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Цэнгээнт бүжиг

2,3,4,5-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 60 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Э.Булган

2 дугуйланд багшилж байна.