Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Уран сайхны гимнастик

Бага сургуулийн сурагчид хамрагддаг

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 1 удаа 55 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Г.Номин-Эрдэнэ

2 дугуйланд багшилж байна.