Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Жүдо

2,3-р ангийн сурагчид хамрагддаг

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 55 минутаар 2021-04-01 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Элдэв-Очир

4 дугуйланд багшилж байна.