Дугуйлан

Шинэ Монгол Сургууль

Волейбол

Ахлах сургуулийн волейболын секц

Дугуйлан хичээллэх өдөр

2020-10-01 - с 7 хоногт 2 удаа 80 минутаар 2021-04-05 өдрийг хүртэл.

Хамрагдах сурагчдын тоо.

Хамрагдах боломжтой нийт сурагчдын тоо 40.

Багш
Ц.Нэмэх

1 дугуйланд багшилж байна.