ШИНЭ МОНГОЛ СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ

“Монгол, япон олон хүний өгөөмөр тусламж, хичээл зүтгэлийн дүнд 2000 онд байгуулагдсан сургуулийнхаа эхэлсэн цаг, туулсан түүхийг шинэ монголчууд бид үеийн үед бахархан өчсү.

Онцлог давуу тал

Шинэ монголын алтан гурвалжин

мэдлэг чадвар


Хүмүүжил төлөвшил


Эрүүл мэнд

Япон хэв шинж

Монгол ёс заншлаа суралцахаас гадна японы ёс заншил, тэдгээрийн онцлогийг сурагчдад таниулж өдөр тутамд хэвшүүлэх /мэндлэх хүндлэх ёс, ахмад хүнийг хүндлэх ёс/ гэх мэт. Япон маягийн орчинд сургалт, хүмүүжлийн ажлыг явуулах.

1

Сурагчийн хөгжил

Суралцагсдын авъяасыг хөгжүүлэх зорилгоор бүх сурагчдыг дугуйлан, секцэнд хамрагдахыг шаарддаг. Нийт 36 төрлийн дугуйлан, секц, клубууд хичээллэдэг. Бүх сурагч дор хаяж 1 дугуйлан, секцэнд хамрагдсан байдаг.

2

Сургалтын орчин

Анги дүүргэлт бага сургууль 25, дунд сургууль 30, ахлах сургууль 35 хүүхэдтэй. Манай сургууль хими, биологи, физикийн иж бүрэн лаборатортайгаас гадна англи, япон хэлний 4 кабинет, бүрэн тохижуулсан технологийн кабинеттэй.

3

Мэдээ, Мэдээлэл

Секц дугуйлангууд